Wandel mee door Pikhaken- wetland in ontwikkeling

 • calender
  Datum:

  22 mrt

 • time
  Tijd:

  13:30 - 16:00

 • Pin
  Locatie:

  Rijmenam 2820
  Sint-Maartensberg 5

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Beschrijving

Kom meer te weten over het Sigmaproject Pikhaken 

In Pikhaken langs de Dijle, recht tegenover de dorpskern van Rijmenam, is een waardevol wetland in de maak. We praten je graag bij op onze wandeling op woensdag 22 maart, aansluitend voorzien we de mogelijkheid om vragen te stellen.

De terugkeer van de pimpernel

De grondwerken liggen achter ons, met een goed uitgekiend maaibeheer laten we de  vroegere pimpernelgraslanden opnieuw floreren. In de grachten en greppels houden we het grondwater op een ideale hoogte zodat het beemdenlandschap met een rijke plantengroei herleeft. Zulke riviernatuur is ook nuttig in de strijd tegen de klimaatverandering, het houdt water vast als een grote spons en geeft het in droge periodes af, bovendien houdt het CO2 vast.

Genieten van natte natuur

Tal van planten en dieren zullen hier hun stekje vinden. Denk maar aan de grote pimpernel kamsalamander, de kwartelkoning, de ijsvogel en rietzanger. We zorgen er ook voor dat jij volop van die natuur kunt genieten. We leggen een nieuw kijkplatform, een brugje en een nieuw wandelpad aan. We lichten onze plannen graag verder toe tijdens de wandeling

Wat doet het Sigmaplan in de Vallei van de Dijle?

Het Sigmaplan wil Vlaanderen beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar tijgebonden zijrivieren (zoals de Dijle) én de natuur in de regio. Naast de natuurontwikkeling in Pikhaken staan ook de aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden in Bonheiden (Rijmenam) en Haacht op het programma in de regio.

Wandel je mee? 

– 13.30 uur: verwelkoming

– 14.00 – 15.30 uur: wandeling met toelichting bij het Sigmaproject Bovendijle en de ingrepen in het gebied Pikhaken

– 16.00 – 16.30 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Stevige stapschoenen zijn aangeraden!

Bijkomende informatie

Partners