Watervogels en sporen van een waterkasteel in de Assebroekse meersen

 • calender
  Datum:

  18 mrt - 26 mrt

 • time
  Tijd:

  Hele dag

 • Pin
  Locatie:

  Ver-Assebroek 8310
  Kerkdreef 1

 • euro
  Prijs:

  Gratis

Beschrijving

In de Assebroekse Meersen (Brugge) verbeterde de VLM via het landinrichtingsproject Groene Fietsgordel Brugge (in een eerste fase tot in 2018) o.m. de waterhuishouding en heeft ze laantjes (kleine grachtjes) gegraven. Deze werken trekken extra watervogels aan. In het gebied vertoeven momenteel ongeveer 200 wintertalingen, 100 krakeenden, 50 smienten en 200 wilde eenden! Omwonenden en passanten zijn enthousiast over het gebied dat deze winter de hele tijd onder water staat. Een uitdaging is dat er ook een grote bende Canadaganzen verblijven.

Sinds het najaar van 2022 wordt er opnieuw gewerkt in de Assebroekse meersen.

 • Aan de Kerkdreef zitten resten van een oud waterkasteel uit de 13de eeuw in de bodem. Deze archeologische site wordt als bezoekerspunt ingericht. Vier vroegere grote ronde grachten zijn zichtbaar gemaakt. Er ligt een nieuw wandelpad naar het midden van de site. Op het einde van het pad komt een uitkijkpunt. De resten van de vroegere trambedding werden daarvoor verwijderd.
 • Naast de Groene Wijk voeren we werken uit om wateroverlast tegen te gaan. Er komt een dijk met wandelpad. We herstellen de gracht, plaatsen nieuwe ursusdraad en planten knotwilgen.
 • Op enkele weides werden vroegere laantjes opnieuw uitgegraven, zodat er meer water in komt te staan en enkele grachten krijgen een nieuw profiel. We willen hiermee zoveel mogelijk zuiver water in het gebied brengen en houden. Zo bereiden we de meersen optimaal voor op de klimaatsverandering.
 • In de oostelijke zone lag er vroeger een brug over het Sint-Trudoledeke. Die brug komt terug en zal in een latere fase deel uitmaken van een ruiter- en menroute.

Bijkomende informatie